Vijesti

Završna radio emisija projekta „Zajedno u trećoj dobi“ koji Udruga „Naš život“ provodi sa svojim partnerima: Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Centrom za socijalnu skrb Petrinja i Gradom Petrinja. Riječ je o projektu vrijednom 2.356.160,00 kuna, financiranom sredstvima iz ESF-a – Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali...

Povodom Svjetskog dana dijabetesa koji se svake godine obilježava 14. studenog, Udruga „Naš život“ Petrinja, u sklopu Nutri kluba svog projekta „Godine nisu važne“ u prostoru Udruge u kontejnerskom stambenom naselju u Mošćenici, organizirala je u utorak predavanje o ovoj bolesti za koju je uvriježen...

Nutri klub kao segment projekta Udruge Naš život Godine nisu važne želio je prezentirati predavanje na temu jedne od najprihvatljivijih dijeta. Predavanje je održala viša medicinska sestra Iva Žutić sa temom; Mediteranska prehrana kao primjer dobre prakse. Mediteranska prehrana Cipra, Hrvatske, Španjolske, Grčke, Italije, Maroka i...

Kako bi obuhvatili sve važne teme koje su vezane za zdravlje naših korisnika osoba starije životne dobi Udruga Naš život kroz projekt Godine nisu važne organizirala je predavanje dr.med.dent.Maria Družovića na temu: Dentalno zdravlje u starijoj životnoj dobi. Liječenje i prevencija oralnih bolesti kod starijih osoba...

Projekt Udruge Naš život Godine nisu važne već drugu godinu realizira psihosocijalnu podršku za osobe s invaliditetom. Dvanaest osoba s invaliditetom od 22 do 32 godina uključeno je u više segmenata pomoći i podrške, kao psihosocijalnu podršku i psihofizičke vježbe pod vodstvom Armina Hadžića prof.dipl.psihologa, u...

Studeni je mjesec  u kojem kroz javno preventivne programe ciljano se teži podići svijest i upozoriti javnost na važnost borbe protiv malignih bolesti. Sve javnozdravstvene akcije žele poticati osobe na preventivno djelovanje pravodobnim i ciljanim pregledima te usvajanjem zdravih stilova života, kako bi se omogućila bolja...

Kako bi dali svoj doprinos povodom Svjetskog dana hrane 16.listopada, Udruga  Naš život kroz projekt Godine nisu važne i segment Nutri kluba organizirala je predavanje dipl.ing.prehrambene tehnologije Ivanke Vujanović na temu Vrijednosti lokalne hrane. Predavačica je istaknula kako je lokalna domaća hrana sigurnija jer ona prođe...

Nutri klub projekta Godine nisu važne prati sve korisnike koji su do sada ušli u program obrade. U suradnji s mag.nutricionizma Irenom Švendom obradili smo veliki broj anamneza, konzultacija, složili programe prehrane. Korisnicima kroz određen period potrebna je podrška i mogućnost komunikacije u vezi; pravilne...

Psihosocijalna podrška u postpotresnom području Petrinje iznimno je važna za sve osobe iz stradalog područja a posebno za osobe s invaliditetom. Neophodno je imati sustav ovakve podrške kako bi se osigurale okolnosti u kojima osobe s intelektualnim teškoćama mogu izraziti svoje osjećaje, pronaći mehanizme za...