Vijesti

Projekt Udruge „Naš život“ Petrinja naziva „Tele centar – niste sami“, kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, uspješno je okončan nakon tri godine trajanja, te ponovo kreće, otkriva nam Rada Vlak, predsjednica Udruge „Naš život“. „Pošto smo prošli provjeru i reviziju da...

U sklopu projekta „Godine nisu važne“ Udruge Naš život, aktivnosti socijalne podrške postali su važan dio svakodnevnog života korisnika, osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi, kojima zbog vlastite situacije, ali i trenutnih okolnosti (pandemije COVID-19), nerijetko nedostaju društveni kontakti. Kao dio aktivnosti socijalne podrške,...

Udruga za razvoj lokalne zajednice Naš život prije nekoliko mjeseci počela je sa provedbom projekta „Godine nisu važne“ koji je vrijedan gotovo 1,4 milijuna kuna. Program traje dvije godine. Na programu je zaposleno sedam ljudi, sa ugovorom o djelu, a to su socijalni pedagozi, psiholozi i...

U Petrinjskoj kući zdravlja, 27.07.2020. žene su polagale završni ispit u sklopu edukacije za zanimanje kuhar iz projekta “Zaželi – program zapošljavanja žena” faza 2, financiranog iz Europskog socijalnog fonda kojeg provodi Udruga “Naš život” u projektu “Zajedno u trećoj dobi”. ...

Projekt „Zajedno u trećoj dobi“ Udruga „Naš život“ provodi sa svojim partnerima: Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Centrom za socijalnu skrb Petrinja i Gradom Petrinja. Riječ je o projektu vrijednom 2.356.160,00 kuna, financiranom sredstvima iz ESF-a - Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, kroz...

Udruga za razvoj lokalne zajednice „Naš život“ započela je s provedbom projekta „Zajedno u trećoj dobi“ u okviru programa „Zaželi-Program zapošljavanja žena – Faza II“. U sklopu navedenog projekta, početkom mjeseca srpnja, u suradnji s Centrom za šljivu i kesten, započela je edukacija 10 žena...