Pomoć u kući

Pomoć u kući Jagoda Nišević teta je u vrtiću, a kod kuće brine o nepokretnom suprugu Brinem o suprugu koji je vezan uz krevet već 13 godina. Boluje od Parkinsonove bolesti, dijabetesa i jos niz drugih bolesti. Zato meni projekt udruge Naš život puno znači. Budući da...