Socijalni alarm

Socijalni alarm je tehnološka inovacija koja korisniku omogućava da pritiskom na gumb koji nosi kao narukvicu na ruci ili na lančiću oko vrata, alarmira dežurnu službu udruge. Neovisno o činjenici može li korisnik doći do telefona ili ne dežurni u dojavnom centru uspostavlja dvosmjernu komunikaciju...