Dobrobit psihofizičkih vježbi u programu psihosocijalne podrške

Dobrobit psihofizičkih vježbi u programu psihosocijalne podrške

Psihofizičke vježbe za osobe starije životne dobi kao i za osobe s intelektualnim teškoćama pokazale su se kao stalna potreba. Korisnici su kroz gotovo dvogodišnji ciklus vježbanja usvojili grupe vježbi namijenjenih njima, te ih većina po svojim mogućnostima prakticira i kod kuće.

U nepredvidivim i zahtjevnim situacijama stresa izolacije i potresa korisnici su izjavili kako često prakticiraju vježbe disanja i opuštanja koje su naučili na vježbama projekta Godine nisu važne.