Volonteri u palijativnoj skrbi Glina – projekt financira Sisačko – moslavačka županija

Volonteri u palijativnoj skrbi Glina – projekt financira Sisačko – moslavačka županija

Volonteri udruge Naš život, predstavili projekat građanima Gline