Tele centar “Niste sami”

Tele centar “Niste sami”

Korisnike tele centra koji su pod nadzorom 24 sata svih 365 dana u godini, obilaze djelatnici centra.

Jedinice socijalnog alarma prespojili smo na mobitel budući je centrala u uredu koga više nemamo uništena.

Na taj način smo osigurali nadzor nad korisnicima kako bi im pružili svu moguću pomoć koja im je sada potrebna, osjećaj sigurnosti za kojim svi vapimo.