Petrinjska kuća zdravlja nastavlja sa svojim aktivnostima na novoj lokaciji

Petrinjska kuća zdravlja nastavlja sa svojim aktivnostima na novoj lokaciji

Petrinjska kuća zdravlja nastavlja sa svojim aktivnostima u Privremeno stambeno – volonterskom naselju Mošćenica.

Sugrađanima koji žive u Privremenom stambeno – volonterskom naselju Mošćenica danas je pružena usluga mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi.

Sa javno – zdravstvenim akcijama nastaviti će se i u buduće, ne samo za korisnike koji žive u Privremeno stambenom – volonterskom naselju Mošćenica nego i za stanovnike Mošćenice, Češkog sela i sve one koji su zainteresirani.

Datume i dane održavanja javno – zdravstvenih akcija objavljivat će se na web i facebook stranicama udruge kao i na portalima lokalnih medija.