Javno-zdravstvena akcija u Petrinjskoj kući zdravlja

Javno-zdravstvena akcija u Petrinjskoj kući zdravlja

U „Petrinjskoj kući zdravlja“ 12.09.2017. provedena je još jedna akcija u sklopu projekta „Zdravlje u lokalnoj zajednici“ koji ima za cilj podizanje standarda zdravstvenih usluga u lokalnoj zajednici putem pružanja izvaninstitucionalne skrbi. Program financira Ministarstvo zdravstva RH, a partneri su Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ iz Popovače i Grad Petrinja.

Današnja akcija je nastavak onih aktivnosti koje imamo u okviru projekta Ministarstva zdravstva, koji smo kao Udruga prijavili na natječaj i gdje smo dobili trogodišnji program, dakle to je 50 tisuća kuna za jednu godinu, odnosno 150 tisuća kuna. Sada smo na kraju prve godine i imamo neke rezultate, odnosno 2650 pregleda je obavljeno kroz sve naše aktivnosti u tijeku ove godine dana, a kroz tri radionice sudjelovalo je 120 korisnika naših usluga.

Provodile su se i različite edukacije, preventivni programi koji su imali za cilj prevenciju bolesti, promociju zdravlja, a ovaj puta su se usmjerili na srce, odnosno EKG gdje dobivaju sliku o tome kakvo je zdravlje svakog pojedinca kada se tiče njegovog srčanog sustava, zatim se mjerio krvni tlak, šećer u krvi, pulsna oksimetrija te su se davali savjeti u Razgovaraonici dr. Marine Kovač. Akcija je bila odlično posjećena.

Na današnjoj akciji sudjelovao je i sam gradonačelnik Darinko Dumbović te njegova zamjenica dr. Viktorija Kaleb.