Javno – zdravstvena akcija mjerenja masnoće u krvi i pulsne oksimetrije

Javno – zdravstvena akcija mjerenja masnoće u krvi i pulsne oksimetrije

Veliki odaziv na javno – zdravstvenu akciju u Petrinjskoj kući zdravlja

U organizaciji Udruge „Naš život“ Petrinja, a u sklopu programa „Zdravlje u lokalnoj zajednici“,  u Petrinjskoj kući zdravlja dana 30.01.2018. godine održana je još jedna javno zdravstvena akcija mjerenja krvnog tlaka, šećera u krvi, kolesterola (masnoće u krvi) i pulsne oksimetrije.

„Cilj ovih akcija je prevencija cerebrovaskularnih i kardiovaskularnih bolesti, bolesti lokomotornog sustava i dijabetesa. Sve ove programe, javno zdravstvene akcije i edukativne radionice provodimo s ciljem smanjenja štetnih životnih navika i promoviranja zdravlja uz nultu toleranciju prema uzročnicima bolesti kao što su cigarete, alkohol, pretilost, viski krvni tlak i nedovoljna fizička aktivnost“, rekla nam je Rada Vlak, predsjednica Udruge „Naš život“.

„U godinu i pol dana provođenja projekta, zadovoljstvo mi je što smo kod građana razvili svijest o vođenju brige za vlastito zdravlje. Mi na mjesečnoj razini imamo oko 120 građana koji redovito dolaze na naše akcije mjerenja krvnog tlaka, šećera, masnoće u krvi i pulsne oksimetrije. Naše aktivnosti imaju za cilj dostupnost zdravstvenih usluga, smanjenje rizičnih bolesti, koliko mi možemo utjecati na to ovakvim preventivnim programima, i rasterećenje zdravstvenog sustava“, dodala je Vlak.

Odaziv na još jednu javnozdravstvenu akciju u Petrinjskoj kući zdravlja i danas je bio velik, na akciju se odazvalo više od 70 građana koji su svjesni da je prevencija pola zdravlja i da o zdravlju moramo brinuti svakodnevno.

Dodajmo i kako je program „Zdravlje u lokalnoj zajednici“  financiran sredstvima Ministarstva zdravstva te je dio Nacionalnog programa prevencije rizičnih bolesti navedenog ministarstva.

Partneri Udruge „Naš život“ u provođenju ovog programa su Grad Petrinja i Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača.