Naslovna - 01
Liječnik u vašem domu

Javno-zdravstvene akcije

Radionice

Edukacija

13

Projekata

128

Volontera

1507

Korisnika usluga

2664

Zdravstvenih pregleda

Dobrodošli na stranice naše udruge!

 

Briga o starijima je briga o nama samima. S tom idejom 2006. godine započeli smo na volonterskoj osnovi s provedbom aktivnosti izvaninstitucionalne alternativne skrbi s ciljem unapređenja kvalitete življenja starijih, nemoćnih, invalidnih i radno nesposobnih osoba u njihovom vlastitom domu. Vrlo brzo smo na osnovu mnogih zahtjeva s terena za pružanjem usluga uvidjeli potrebu za formalnim registriranjem udruge koju smo osnovali u siječnju 2007. godine. Anketiranjem korisnika procjenili smo stvarne potrebe i vrste usluga koje su im najpotrebnije te definirali listu realno izvodivih usluga koje su postale okosnica programa i projekata skrbi za starije i nemoćne koje provodimo.

 

Skrb o starijim i nemoćnim osobama započeli smo u sklopu provedbe projekta “Niste sami”, “Pomoć u kući starijim osobama”, “Program jačanja kapaciteta za pružanje socijalnih usluga u ruralnom području Grada Petrinje” i “Alternativna izvaninstitucionalna skrb starijih i nemoćnih osoba u ruralnom području Grada Petrinje i Općine Topusko. U provedbi programa i projekata ostvarujemo izvrsnu suradnju sa gradovima i općinama, te vijećima mjesnih odbora, centrima za socijalnu skrb i zdravstvenim ustanovama.

 

Usluge koje pružamo su pomoć u domaćinstvu, dostava hrane i lijekova, prijevoz do liječnika i posredovanje između korisnika i institucija društva. Također pružamo usluge zdravstvene skrbi, fizikalnu terapiju, posredujemo u pribavljanju ortopedskih pomagala (vršimo njihovu dostavu i upućujemo korisnike u pravilno korištenje).

 

1.06.2014 – Tele centar Niste sami otvoren je u Petrinji u sklopu trogodišnjeg Programa socijalni alarm koji sa 214.000 na godišnjoj razini financira Ministarstvo politike i mladih. Projektom Socijalni alarm se starijim, nemoćnim, bolesnim i invalidnim osobama pruža mogućnost što dužeg ostanka u vlastitom domu uz stvaranje potrebnih preduvjeta za sigurniji boravak. Zbog svog značaja Sustav socijalnog alarma uvršten je u razvojnu strategiju Grada Petrinje. Socijalni alarm je tehnološka inovacija koja korisniku omogućava da prtiiskom na gumb koji nosi na ruci alarmira dežurnu službu udruge. – 70 jedinica – 6. centar u Hrvatskoj.

 

14.01.2015. god. potpisali smo sporazum o projektu ”Volonteri u palijativnoj skrbi” kojeg provodimo sa Franjevačkim svjetovnim redom – MB Kaptol Zagreb, Mobilni tim volontera u palijativnoj skrbi, Gradom Petrinjom te Udrugom Pomoć neizlječivima- Međimurske županije. Projekt je sufinancirala Europska unija.

 

U 2015/2016 godini uspješno smo proveli projekt iz ESF-a Pomoć pri zapošljavanju kroz izvaninstitucionalnu skrb o ovisnim članovima obitelji.

 

Udruga je od 2015 godine kordinator aktivnosti u Petrinjskoj kući zdravlja.

 

Provodimo projekte :

 • javno-zdravstvene akcije
 • edukativne radionice o uzrocima,posljedicama i prevenciji rizične bolesti
 • liječnik u vašem domu
 • humanitarne akcije

Provodimo aktivnosti:

 • Trogodišnji  program (2014. – 2017. godina) Tele centar NISTE SAMI, Ministarstvo socijalne politike i mladih,
 • Trogodišnji  program (2017. – 2020. godina) Tele centar NISTE SAMI, Ministarstvo socijalne politike i mladih,
 • Trogodišnji program, Zdravlje u lokalnoj zajednici, Ministarstvo zdravstva,
 • Volonteri u palijativnoj skrbi, Sisačko – moslavačka županija
 • Volonteri u palijativnoj skrbi – Grad Petrinja
 • Niste sami – Grad Petrinja
 • Projekt „Zajedno u trećoj dobi“ – Europski socijalni fond
 • Projekt “Godine nisu važne” – Europski socijalni fond

 

Radmila Vlak
Predsjednica udruge za razvoj lokalne zajednice “Naš život” Petrinja

Vijesti i najave

Naša lokacija