JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

ZA UKLJUČENJE KORISNIKA U PROJEKT

„Zajedno u trećoj dobi“

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, KLASA: 984-01/23-01/29, UR. BROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26 od 7. ožujka 2024. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0248 za projekt „Zajedno u trećoj dobi“, potpisanog dana 22. ožujka 2024. godine, Udruga za razvoj lokalne zajednice „Naš život“ Petrinja

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

ZA UKLJUČENJE KORISNIKA U PROJEKT

„Zajedno u trećoj dobi“

Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se u svrhu informiranja svih zainteresiranih sudionika za uključivanje u  projektne aktivnosti prema  projektu „Zajedno u trećoj dobi“ kojim će se uključivanje u sudjelovanje omogućiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu.

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu pružat će se za ukupno 180  starijih osoba i osoba s invaliditetom s područja gradova Petrinje, a usluga se počinje pružati od 1. lipnja 2024. godine.

PRIHVATLJIVI KORISNICI U PROJEKTU

Osobe starije od 65 godina:

 • koje su starije od 65 godina na dan ulaska u projektnu aktivnost
 • koje žive u samačkom kućanstvu i čiji mjesečni prihod ne prelazi iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • koje žive u dvočlanom kućanstvu, a ukupni prihod kućanstva ne prelazi iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke
 • koje žive u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog poziva, a ukupni prihod kućanstva ne prelazi iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke
 • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

Odrasle osobe s invaliditetom:

 • koje su starije od 18 godina na dan ulaska u projektnu aktivnost
 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu u kojem ne moraju (ali mogu) obje osobe biti pripadnici ciljne skupine ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine ovog Poziva, i
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, i
 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, i
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

DOKAZNA DOKUMENTACIJA

Prilikom prijave na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokaznu dokumentaciju:

 1. Osobe starije od 65 godina:
  • Preslika osobne iskaznice ili putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika, i
  • Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za ožujak 2024. ili travanj 2024. god. ukoliko ista još nije dostupna za svibanj (u slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti i za svakog člana kućanstva), i
  • Izjavu o broju članova kućanstva i visini mjesečnih prihoda, i
  • ispunjen Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu, i
  • Izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka.
 2. Odrasle osobe s invaliditetom:
  • Preslika osobne iskaznice ili putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika, i
  • Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti, i
  • Izjava o broju članova kućanstva i visini mjesečnih prihoda, i
  • ispunjen Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu, i
  • Izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka.

NAČIN I ROK PRIJAVE:

Prijave na Javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se od 13. svibnja 2024. god. do 24. svibnja 2024. do 15:00 sati.  Prijava sa potrebnom dokumentacijom se može poslati poštom ili osobno predati od ponedjeljka do petka u vremenu od 9:00 do 15:00 sati, na adresu;

OSOBNI DOLAZAK:

Udruga za razvoj lokalne zajednice „Naš život“ Petrinja

Poslovni centar “Centar novog života”

Sajmište 2/1, P-30

 44250 Petrinja

POŠTOM:

Udruga za razvoj lokalne zajednice „Naš život“ Petrinja

Trg dr. Franje Tuđmana 10, PP17

 44250 Petrinja

 • Prijavni obrazac, Izjava o broju članova kućanstva i Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka su prilog ovom Pozivu.

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem e-maila: udruga@nas-zivot.hr, ili pozivom na broj: 091 615 3060.