Završna radio emisija projekta “Zajedno u trećoj dobi”

Završna radio emisija projekta “Zajedno u trećoj dobi”

Završna radio emisija projekta „Zajedno u trećoj dobi“ koji Udruga „Naš život“ provodi sa svojim partnerima: Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Centrom za socijalnu skrb Petrinja i Gradom Petrinja. Riječ je o projektu vrijednom 2.356.160,00 kuna, financiranom sredstvima iz ESF-a – Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, kroz poziv za dostavu projektnih prijedloga „Zaželi“ – Program zapošljavanja žena – faza II. Projekt je započeo 18.06.2020.godine, a završio je 18.12.2021.godine.

Ukratko o projektu:

Ciljevi su bili:

-Podizanje razine konkurentnosti na tržištu rada kroz stjecanje novih znanja i vještina za nezaposlene žene (organiziranje stručnog osposobljavanja za pomoćnog kuhara)

-Uspostava usluge „Pomoć u kući“ u sklopu projekta (organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje okućnica, briga o osobnoj higijeni, zdravstvenom stanju te pružanje podrške kroz razgovore i druženje)

-Zapošljavanje osoba iz ciljane skupine (dugotrajno nezaposlene i nezaposlene osobe osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja)

-Razvijanje radnih vještina i znanja potrebnih za tržište rada

-Senzibilizirati javnost po pitanju potreba i prepreka za ciljanu skupinu (radijske emisije, znakovi vidljivosti, bilteni i letci)

-Poboljšanje općih uvjeta života za kućanstva sa starijim, nemoćnim te osobama s narušenim zdravstvenim stanjem

Zapošljavanjem nezaposlenih žena u sklopu pružanja usluge „Pomoć u kući“ na razdoblje od 12 mjeseci utjecali smo na smanjenje nezaposlenosti ovog područja.

Kroz zapošljavanje ciljane skupine te pružanjem usluge „Pomoć u kući“ utjecali smo i na porast kvalitete života starijih i nemoćnih osoba te osoba s narušenim zdravstvenim stanjem.

Svrha projekta je bila unaprijediti mogućnost zapošljavanja nezaposlenih žena na području Grada Petrinje u čemu smo i uspjeli. Na Projektu je bilo zaposleno 28 žena, od toga 10 stručno osposobljenih iz ciljane skupine za mjesto pomoćnog kuhara.

Kroz projekt „Zajedno u trećoj dobi“ svaka gerontodomaćica je skrbila o šest krajnjih korisnika, odnosno kroz projekt se skrbilo o ukupno 162 starijih i nemoćnih osoba.

Zaposlene gerontodomaćice su svojim korisnicima pružale pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, među kojima su: dostava lijekova i namirnica, plaćanje računa, prijevoz liječniku, odlazak po uputnice i nalaze kod liječnika, priprema obroka, pomoć u održavanju osobne higijene, održavanje čistoće stambenog prostora i okućnice, cijepanje i unošenje drva te su im pružale psihosocijalnu podršku kroz razgovor i druženje.

Završnu radio emisiju projekta “Zajedno u trećoj dobi” možete poslušati na dolje navedenom linku: