Započela edukacija 10 žena za jednostavne poslove u zanimanju kuhar

Započela edukacija 10 žena za jednostavne poslove u zanimanju kuhar

U sklopu provedbe projekta „Zajedno u trećoj dobi“ u okviru programa „Zaželi-Program zapošljavanja žena – Faza II“, Udruga za razvoj lokalne zajednice „Naš život“ u Petrinjskoj kući zdravlja, u suradnji sa Centrom za šljivu i kesten, započela je s edukacijom 10 žena iz ciljane skupine za jednostavne poslove u zanimanju kuhar.

„To je projekt iz Programa Zaželi-Program zapošljavanje žena-Faza II, ovo je nastavak onog prvog dijela. Trenutno se ovdje nalazimo na početku naše edukacije za program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju pomoćnog kuhara. Provodimo ga u suradnji sa Centrom za šljivu i kesten i tu ćemo educirati 10 žena iz ciljane skupine. Projekt je potpisan 18.lipnja na godinu i pol dana i njegova vrijednost je gotovo 2,4 milijuna kuna“, rekla je Magdalena Jerab, voditeljica ovog projekta te nam otkriva što nakon ove edukacije.

„Nakon ove edukacije koja, prema našem planu, trajat će dva mjeseca, 1.rujna planiramo zaposliti 27 žena koje će obavljati usluge pomoći  u kući za 162 krajnja korisnika i one će biti zaposlene 12 mjeseci“, rekla nam je Jerab.

Jedna od polaznica ove edukacije je i Katica Radošević koja nam otkriva koliko je ista znači. „Puno mi znači u vrijeme nezaposlenosti. Svaka edukacija dobro dođe, usavršavanje za nešto novo. Nikada se ne zna kakva prilika će doći, da se možemo zaposliti. Više zanimanja više mogućnosti. Jako mi je dobro, zanimljivo je, predavačica je zanimljiva i vjerojatno ćemo toga dosta naučiti o prehrani i kuhanju i svemu što nam bude trebalo“, rekla nam je Radošević. Voditeljica ove edukacije je Nevenka Mrmić, stručna voditeljica obrazovnih programa Centra za šljivu i kesten. „Centar za šljivu i kesten je javna ustanova za obrazovanje odraslih. Imamo programe u poljoprivredi, ali isto tako imamo sada i programe u ugostiteljstvu. To su program za jednostavne poslove u zanimanju konobar i program za jednostavne poslove u zanimanju kuhar. Program za jednostavne poslove u zanimanju kuhar je program koji traje 160 sati. Program je verificiran kod Ministarstva znanosti i obrazovanja. Nakon odslušane teorijske i praktična nastave te položenih ispita, on se upisuje u e-knjižicu. Nakon završetka, polaznici dobivaju uvjerenje o osposobljavanju za jednostavne poslove u zanimanju kuhar“, rekla je Mrmić. U sklopu edukacije 10 polaznica slušalo je o osnovama o higijeni. „Kompetencije koje polaznici završetkom ovog programa stječu su da će oni razlikovati živežne namirnice po kvaliteti, sastavu, porijeklu i svojstvima, oni će pripremati jednostavna jela, pomagati u pripremi složenih jela, koristi će i održavati kuhinjski pribor, alate i uređaje na ispravan i pravilan način, primijenit će pravila osobne higijene, higijene prostorije, uređaja i pribora i primijenit će pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanje prve pomoći“, dodala je Mrmić. Dodajmo na kraju kako je ovaj projekt Udruge „Naš život“ vrijedan gotovo 2,4 milijuna kuna te je financiran od strane Europskog socijalnog fonda u 100-postotnom iznosu.