Udruzi za razvoj lokalne zajednice „Naš život“ odobren je projekt „Godine nisu važne“

Udruzi za razvoj lokalne zajednice „Naš život“ odobren je projekt „Godine nisu važne“

Udruzi za razvoj lokalne zajednice „Naš život“ odobren je projekt pod nazivom „Godine nisu važne“ za kojeg su potpisali ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte iz Europskog socijalnog fonda, a odnosi se na Razvoj i provedbu projekata za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima Kninu, Belom Manastiru i Općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru. Partner je na ovom projektu Grad Petrinja. Vrijednost projekta je 1,351.920,03 kuna. Na projektu će biti zaposleno šest osoba. U provedbi projekta aktivno će sudjelovati socijalni pedagozi, nutricionisti, psiholog, liječnici, nastavnici rehabilitatori.

Grad Petrinju okružuju izolirana ruralna naselja u kojima je izražen udio starijih osoba te mala gustoća naseljenosti čime je pružanje socijalnih usluga otežano, odnosno povećan je rizik od socijalne isključenosti. Vidljiva je potreba za provođenjem aktivnosti brige i skrbi za osobe starije životne dobi, ali i osobe s invaliditetom, koje su također često isključene iz društvenog i kulturnog života.

U sklopu projekta „Godine nisu važne“ provodit će se pružanje pomoći i podrške u svakodnevnim aktivnostima starijim osobama i osobama s invaliditetom; pružanje psihofizičke i socijalne podrške koje direktno djeluju na kvalitetniji boravak i uključenost u zajednici. Dio usmjerenih aktivnosti bit će i nutricionističko savjetovanje kao obrada anamneze i izrada plana prehrane te jelovnika za ciljanu skupinu, škola zdravog kuhanja te stručna predavanja.

Projektom se želi stvoriti jedna inovativna mreža usluga koja bi obuhvatila podršku u svim segmentima života i zdravlja korisnika. Tako će osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom kroz svakodnevnu brigu imati stručnu psihološku podršku, sustav tjelovježbe, brigu o pravilnoj prehrani kroz nutricionističku obradu, savjetovanje i praćenje, te socijalnu podršku kroz grupna okupljanja, kreativne radionice za poboljšanje kognitivnih i životnih vještina.

Određene aktivnosti i stručna predavanja bit će javno objavljena i dostupna širem građanstvu. Projekt je započeo 3.travnja 2020. godine i traje dvije godine. Već u opisu projekta planirano je online nutricionističko savjetovanje i telefonska psihosocijalna podrška, kao i objave aktivnosti preko medija (mrežna stranica, portali i društvene mreže) što će omogućiti učinkovitu provedbu navedenih aktivnosti u situaciji u kojoj se trenutno nalazimo. Upravo je starijim osobama neophodna pomoć u snabdijevanju osnovnim namirnicama i lijekovima. Izolacija je već pokazala negativan utjecaj na mentalno zdravlje, a ne-kretanje povećava opasnost od pojave pretilosti. Ovaj projekt svojim prilagođenim aktivnostima znatno će moći pridonijeti podizanju kvalitete života, kao i održavanju psihosocijalne stabilnosti u traumatičnom razdoblju tijekom i nakon  pandemije COVID- 19.