Skrb o ovisnim članovima obitelji

Skrb o ovisnim članovima obitelji

Pomoć u kući

Jagoda Nišević teta je u vrtiću, a kod kuće brine o nepokretnom suprugu

Brinem o suprugu koji je vezan uz krevet već 13 godina. Boluje od Parkinsonove bolesti, dijabetesa i jos niz drugih bolesti. Zato meni projekt udruge Naš život puno znači. Budući da sam zaposlena i ne mogu cijelo vrijeme provoditi uz supruga podrška djelatnika Uduge puno mi znači, uvijek su tu gerontodomaćica Marica, pomoćni radnik Bojan, a periodično dolazi i medicinska sestra. Donesu namirnice, lijekove, obavljaju nužne kućanske poslove, a posebno je dragocjeno njihovo druženje sa suprugom koji je vezan uz krevet. To pogotovo suprugu puno znači, nikad se ne osjeća ostavljenim i napuštenim pa se lakše nosi sa teškom bolešću. Od kada sam uključena u program puno mi je lakše, rasterećena sam mnogim obavezama u kući i njegom oko supruga. Zato ta podrška cijeloj obitelji znači jako puno. Sretni smo da imamo takav oslonac i podršku istaknula je Jagoda.