Radio emisija “Zaželi II”

Radio emisija “Zaželi II”

Projekt „Zajedno u trećoj dobi“ Udruga „Naš život“ provodi sa svojim partnerima: Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Centrom za socijalnu skrb Petrinja i Gradom Petrinja. Riječ je o projektu vrijednom 2.356.160,00 kuna, financiranom sredstvima iz ESF-a – Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, kroz poziv za dostavu projektnih prijedloga „Zaželi“ – Program zapošljavanja žena – faza II. Projekt je započeo 18.06.2020.godine, a završava 18.12.2021.godine.

Ciljevi projekta:

  • zapošljavanje osoba iz ciljane skupine
  • podizanje razine konkurentnosti na tržištu rada kroz stjecanje novih znanja i vještina za nezaposlene žene
  • senzibilizirati javnost po pitanju potreba i prepreka za ciljanu skupinu
  • poboljšanje općih uvjeta života za kućanstva sa starijim, nemoćnim te osobama s narušenim zdravstvenim stanjem

Zapošljavanjem nezaposlenih žena u sklopu pružanja usluge „Pomoć u kući“ na razdoblje od 12 mjeseci utjecati ćemo na smanjenje nezaposlenosti ovog područja.

Kroz zapošljavanje ciljane skupine te pružanjem usluge „Pomoć u kući“ utjecati ćemo i na porast kvalitete života starijih i nemoćnih osoba te osoba s narušenim zdravstvenim stanjem.

Svrha projekta je unaprijediti mogućnost zapošljavanja nezaposlenih žena na području Grada Petrinje. Na Projektu će biti zaposleno 29 žena, od toga 27 iz ciljane skupine za mjesto gerontodomaćice, te 2 osobe koje rade na provedbi samog projekta, a to su voditelj projekta Magdalena Jerab i koordinator projekta Nikolina Vučak.

Mi smo sada u fazi obrazovanja ciljane skupine. 10 žena polazi edukaciju te će po završetku steći uvjerenje za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju kuhar. Edukacija traje 160 sati, od čega je teorijski dio i vježbe 53 sata, a stručna praksa u restoranu 107 sati.

Kroz projekt „Zajedno u trećoj dobi“ svaka gerontodomaćica će skrbiti o 6 krajnjih korisnika, odnosno kroz projekt će se skrbiti preko 160 starijih i nemoćnih osoba.

Zaposlene gerontodomaćice će svojim korisnicima pružati pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, među kojima su: dostava lijekova i namirnica, plaćanje računa, prijevoz liječniku, odlazak po uputnice i nalaze kod liječnika, priprema obroka, pomoć u održavanju osobne higijene, održavanje čistoće stambenog prostora i okućnice, cijepanje i unošenje drva te su im pružale psihosocijalnu podršku kroz razgovor i druženje.

Radio emisiju poslušajte na linku ispod: