Polaganje ispita za zanimanje kuhar

Polaganje ispita za zanimanje kuhar

U Petrinjskoj kući zdravlja, 27.07.2020. žene su polagale završni ispit u sklopu edukacije za zanimanje kuhar iz projekta “Zaželi – program zapošljavanja žena” faza 2, financiranog iz Europskog socijalnog fonda kojeg provodi Udruga “Naš život” u projektu “Zajedno u trećoj dobi”.