Oglas za posao

Oglas za posao

GERONTODOMAĆICA
Mjesto rada: PETRINJA
Traženo radnika: 27
Poslodavac: UDRUGA ZA RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE ‘NAŠ ŽIVOT’ PETRINJA
Rok za prijavu: 9.12.2022.
 

GERONTODOMAĆICA

Radno mjesto

 PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA


 27


 Na određeno; novootvoreni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 Bez naknade


 1.12.2022.


 9.12.2022.


Posloprimac

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 Nije važno


OPIS POSLA: za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radnica na projektu
„Zaželi život u trećoj dobi – faza III.“ UP.02.1.1.16.0169

Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci

Uvjet za prijavu na oglas:

 • nezaposlene žene upisane u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem
 • prebivalište sa područja Grada Petrinje

Prednost pri zapošljavanju ostvaruju žene pripadnice ciljanih skupina koje pripadaju teže zapošljivim/ ranjivim skupinama, za koje je uz prijavu dostavljena i odgovarajuća dokazna dokumentacija iz koje je vidljivo da je pripadnik ranjive skupine neovisno o pozivanju na pripadnost ranjivoj skupini u samoj zamolbi.
Ciljanje skupine osobito obuhvaćaju: žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, ostale ranjive skupine.
Kandidati su dužni priložiti:

 • potpisanu vlastoručno izjavu o suglasnosti sa uvjetima javnog natječaja, korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja te prijavu za posao (potvrda i prijava dostupna na web stranici Udruge www.nas-zivot.hr – dokument se nalazi na dnu stranice)
 • životopis
 • preslik osobne iskaznice
 • kopija svjedodžbe
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (potvrda mora biti izdana nakon objave Oglasa)

Kandidati su u prijavi dužni naznačiti kojoj ciljanoj skupini pripadaju te priložiti odgovarajući dokaz:
– Žene od 50 godina i više (osobna iskaznica)
– Žene s invaliditetom (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u hrvatski registar osoba s invaliditetom)
– Žrtve trgovanja ljudima ( uvjerenje / potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima)
– Žrtve obiteljskog nasilja ( uvjerenje / potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja)
– Azilatnice ( odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP)
– Žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. ( rješenje / uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji)
– Liječene ovisnice (potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
– Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci ( potvrda o otpuštanju)
– Pripadnice romske nacionalne manjine ( izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini)
– Beskućnice ( rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica).
– Ostale ranjive skupine ( potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine).

Opis poslova:

 • rad i aktivnosti za poboljšanje kvalitete života korisnika
 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i  pripremi obroka
 • pomoć u kućanskim poslovima, održavanju čistoće doma i održavanju okućnice
 • briga o higijeni
 • pomoć u ostvarivanju raznih prava i izvršavanja obaveza ( plaćanje računa i sl.)
 • pružanje podrške kroz razgovore i druženje
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima te uključivanju u društvo
 • drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju

 

Prijave na oglas podnose se u zatvorenoj koverti putem pošte:
Udruga za razvoj lokalne zajednice „Naš život Petrinja“, Trg dr. Franje Tuđmana 10, PP/17. s naznakom „Prijava na oglas za projekt: „Zaželi život u trećoj dobi– faza III.“ – NE OTVARAJ“  u roku od 7 (sedam) dana od dana objave Oglasa.

Podnositelji prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviještene u zakonskom roku.

Udruga Naš život Petrinja zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

Javni oglas objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Udruge Naš život, www.nas-zivot.hr i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Petrinja.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Poslodavac

 UDRUGA ZA RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE ‘NAŠ ŽIVOT’ PETRINJA


 pisana zamolba: TRG dr. FRANJE TUĐMANA 10, PP -17, 44250 PETRINJA 

prijava-i-privola.docx