Nabavljene majice, letci i roll up banner za projekt “Godine nisu važne”

Nabavljene majice, letci i roll up banner za projekt “Godine nisu važne”

U sklopu projekta „Godine nisu važne“, Udruga za razvoj lokalne zajednice „Naš život“ nabavila je majice, letke i roll up banner sa nazivom projekta i logotipovima EU socijalnog fonda.