Korisnici projekta Godine nisu važne obilježili Dan osoba s invaliditetom

Korisnici projekta Godine nisu važne obilježili Dan osoba s invaliditetom

Projekt Udruge Naš život Godine nisu važne već drugu godinu realizira psihosocijalnu podršku za osobe s invaliditetom.

Dvanaest osoba s invaliditetom od 22 do 32 godina uključeno je u više segmenata pomoći i podrške, kao psihosocijalnu podršku i psihofizičke vježbe pod vodstvom Armina Hadžića prof.dipl.psihologa, u nutricionističku obradu Irene Švende mag.nutricionizma, edukativno-kreativne radionice i praktične radionice Nutri kluba koje vodi Marina Kušan Hadžić nastavnik i asistent za OSI, kao i stručno usmjerene radionice za razvoj socijalnih vještina vođene od Ive Gavranović socijalne pedagoginje. Tu je i angažman Sandre Adžam u službi pomoćnika za obavljanje svakodnevnih aktivnosti i prijevoza na aktivnosti projekta.

Psihosocijalna podrška u ovo doba katastrofe iznimno je važna za sve osobe iz stradalog područja a posebno za osobe s invaliditetom. Nephodno je imati sustav ovakve podrške kako bi se osigurale okolnosti u kojima osobe s intelektualnim teškoćama mogu izraziti svoje osjećaje, pronaći mehanizme za izgradnju otpornosti i vratiti u živote bar djelić izgubljenie radosti.

Povodom Dana osoba s invaliditetom korisnici i izvboditelji projekta u suradnji s Udrugom Smiješak za sve i tetama pričalicama sudjelovali su u šarolikom događanju  u Centru novog života u Petrinji. Uz međusobno druženje i prisustvovanje programu teta pričalica svi smo si dali međusobnu podršku za suradnju i djelovanje, a  za naše dobre namjere pronašao nas je i Sveti Nikola s čarobnim kanticama koje su si naši korisnici međusobno izradili i napunili sa svojim izvoditeljicama.