Godinu dana provedbe projekta „Godine nisu važne“

Godinu dana provedbe projekta „Godine nisu važne“

Udruga za razvoj lokalne zajednice „Naš život“ uspješno je realizirala prvu godinu provedbe projekta pod nazivom „Godine nisu važne“ za kojeg su potpisali ugovor u travnju 2020. godine o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte iz Europskog socijalnog fonda, a odnosi se na Razvoj i provedbu projekata za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima Kninu, Belom Manastiru i Općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru. Partner je na ovom projektu Grad Petrinja. Vrijednost projekta je 1,351.920,03 kuna. Na projektu je zaposleno šest osoba. Provedbu psihosocijalne podrške provodi tim izvoditelja koji su uključeni temeljem ugovora o djelu; socijalni pedagozi, nutricionisti, psiholog, liječnici i rehabilitatori.

Kroz  projekt „Godine nisu važne“ realizirane su aktivnosti sljedećih segmenata: pružanje pomoći i podrške u svakodnevnim aktivnostima starijim osobama i osobama s invaliditetom; provedba psihofizičke i socijalne podrške koje direktno djeluju na kvalitetniji boravak i uključenost u zajednici. Održano je 48 radionica socijalne podrške za osobe starije životne dobi, 48 radionica socijalne podrške za osobe s invaliditetom, 48 susreta psihofizičkih vježbi za osobe starije životne dobi, kao i 12 grupnih susreta i preko 100 psiholoških patronažnih podrški te 48 susreta psihofizičkih vježbi za osobe s invaliditetom.

Dio usmjerenih aktivnosti bilo je nutricionističko savjetovanje kroz obradu 21 anamneze i izrada 21 plana prehrane te jelovnika za ciljanu skupinu. Održano je 12 radionica Škole zdravog kuhanja te 5 stručnih predavanja.

Prilagodivši se vremenu pandemije COVID 19 i katastrofi potresa stvorena je jedna inovativna mreža usluga koja je obuhvatila podršku u svim segmentima života i zdravlja korisnika. Trideset osoba starije životne dobi i deset osoba s invaliditetom kroz svakodnevnu brigu imalo je stručnu psihološku podršku, sustav tjelovježbe, brigu o pravilnoj prehrani kroz nutricionističku obradu, savjetovanje i praćenje, te socijalnu podršku kroz okupljanja, kreativne radionice za poboljšanje kognitivnih i životnih vještina.

Mreža usluga zbog izvanrednih situacija proširila je svoju pomoć i podršku. Nakon katastrofalnog potresa evidentiran je svaki korisnik, organiziran mu je privremeni smještaj, pribavljeni kontejneri, potrebne namirnice, grijalice, posteljina, deke, topli obroci. Socijalno najugroženiji povezani su direktno s donatorima za nastavak različite pomoći. Konstantno je održavan kontakt i pružana pomoć pri stjecanju različitih prava stradalnika.

Svi prostori u kojima su se odvijale aktivnosti projekta „Godine nisu važne“ potpuno su stradali u potresu 29.12.2020. ali naš projekt nije stao. Nastavljen je i pojačan obilazak korisnika i pronađen privremeni prostor pri Vatrogasnoj postaji, Vatrogasna ul. 57 Petrinja i Područnoj školi OŠ Dragutina Tadijanovića u Maloj Gorici, naglasili su izvoditelji projektnih aktivnosti.

„Sve prepreke još intenzivnije su nas povezale s korisnicima i dale rezultate pruženih usluga neophodnih za nastavak egzistencije korisnika u teškim uvjetima. Svima je mreža usluga postala smisao i pokretač optimizma. Zajednički susreti pojačali su osjećaj sigurnosti i dali rješenja na mnoge probleme postpotresne situacije u Petrinji“, naglasila je voditeljica projekta Rada Vlak.

Dodala je kako obostrano zadovoljstvo korisnika i izvoditelja, te izvanredni rezultati pozitivno mijenjaju narušenu kvalitetu života i daju temelj održivosti projekta.