VIDEO: Gerontodomaćice obilaze najugroženije: Program „Zaželi“ nikad potrebniji

VIDEO: Gerontodomaćice obilaze najugroženije: Program „Zaželi“ nikad potrebniji

Udruga za razvoj lokalne zajednice „Naš život“ Petrinja provodi Program Zaželi – „Zajedno u trećoj dobi“. Program Zaželi – program zapošljavanja žena je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. U Programu je zaposleno 25 gerontodomaćica koje skrbe o 100 korisnika na području Grada Petrinje i ruralnih mjesta. Program se provodi u partnerstvu sa Gradom Petrinjom, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Centrom za socijalnu skrb Petrinja.

„U novonastaloj situaciji kada nas je zadesio Coronavirus – Covid-19, morali smo usluge koje pružamo našim korisnicima svesti na ono najnužnije, a to su dostava hrane i lijekova, plaćanje računa, te psihološka podrška putem telefona poštujući sve propisane mjere Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u svrhu sprječavanja širenja virusa Covid-19“.

Važnost ovog Programa uvidio je HRT, čiji video možete pogledati na sljedećem linku:

http://magazin.hrt.hr/6https://magazin.hrt.hr/601763/price-iz-hrvatske/gerontodomacice-obilaze-najugrozenije-mene-ne-bi-bilo-da-nje-nema01763/price-iz-hrvatske/gerontodomacice-obilaze-najugrozenije-mene-ne-bi-bilo-da-nje-nema?jwsource=em