Edukacija za njegovatelje

Edukacija za njegovatelje

U sklopu provedbe projekta „Podrška pri zapošljavanju kroz izvaninstitucionalnu skrb o ovisnim članovima obitelji”, a koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda dodijeljene su Svjedodžbe za 30 polaznika „Programa osposobljavanja za obavljanje poslova njegovatelja/ica starijih i nemoćnih osoba.”

Program osposobljavanja trajao je 500 sati u razdoblju od 28. rujna do 15. prosinca, a polaznici su prošli tečaj edukacije koji je održan u „Petrinjskoj kući zdravlja”, dok su praktični dio odradili u Domovima za starije i nemoćne osobe u Petrinji, Dvoru i Topuskom.

„Projekt je vrijedan 1.200.000 kuna u kojem su Grad Petrinja i Općine Topusko i Dvor partneri. Ostvarili smo cilj samog tog projekta, žene su dobile struku, zvanje i samim time im se otvara mogućnost zaposlenja, odnosno izlaska na tržište rada. Tamo gdje su polagale praksu dobila sam povratnu informaciju da su jako zadovoljni, da je edukacija bila očito uspješna i već su dobile neke ponude za posao.” – kazala je Radmila Vlak, predsjednica Udruge za razvoj lokalne zajednice „Naš život”.

Jedna od polaznica, koja je uspješno završila osposobljavanje, bila je i 55-godišnja Ljiljana Begić koja je bez posla već duže vrijeme i ovo joj je, kako je kazala, super došlo: „Mislim da je to možda jedino zanimanje kojem moje godine ne smetaju i možda sam u prednosti. Najprije sam prošla edukaciju za palijativnu skrb i to mi je strašno puno pomoglo i ovo sada je bilo odlično, jer u Dom smo došle spremne na sve što nas je tamo čekalo i dobro smo se snašle.”